Med rösterna 254–140 sa kongressen ja till en motion om att höja ersättningen i a–kassan till 90 procent av tidigare lön, som den var innan 1990–talets ekonomiska kris, Då sänktes högsta möjliga ersättning till 80 procent av tidigare lön.
  Socialdemokraternas kongress har tidigare sagt nej till den återställare LO nu kräver.

Wanja Lundby–Wedin beskrev vid LO:s kongress hur hon och övriga LO har varit en blåslampa i baken på Socialdemokraterna för att fler löntagare än nu får ut 80 procent av tidigare lön i a–kasseersättning.
  – I dag är det bara 10 procent av löntagarna som får ut 80 procent. Det är viktigt att vi ser till att fler åtminstone får ut den ersättningen.
  Hon berättade hur LO och S enats om att höja taket så att 80 procent av alla löntagare får ut 80 procent av tidigare lön i a–kasseersättning.

Håkan Juholt försökte komma ifrån denna överenskommelse vilket bidrog till hans fall som partiledare.
  – Det är viktigt att vi har en gemensam uppfattning med partiet om a–kassan. Fokus måste nu vara att taket höjs så att 80 procent får ut 80 procent, sa Wanja Lundby–Wedin.
  Men kongressen höll inte med henne. Den nya LO–ledningen fick i uppdrag att ta fighten med Socialdemokraterna om att minska klyftorna mellan dem som har arbete och de arbetslösa.