Handels föreslog i en motion till kongressen att förbundens a–kassor ska slås samman till en gemensam a–kassa.
  – Det handlar om solidaritet, sa Handels ordförande Lars–Anders Häggström.

I dag beror a–kasseavgiften på hur mycket a–kassan betalar ut i a–kasseersättning. Enligt Handels blir det mer rättvist om alla LO–medlemmar i en a–kassa är med och betalar för att ersätta de arbetslösa.
  Enligt nuvarande regler tjänar grupper med hög arbetslöshet på detta medan de med låg arbetslöshet får betala mer.
  LO–styrelsen ville att motionen skulle avslås. Enligt styrelsen skulle en gemensam tvingas skicka in mer pengar till staten enligt nuvarande regelverk, trots att a–kassorna redan i dag har betalat in mer än 23 miljarder kronor än vad som betalats ut till de arbetslösa.

Kommunal uppskattar att med nuvarande regler skulle kommunalare i a–kassan som inte är arbetslösa i en gemensam a–kassa behöva betala 900 kronor mer i arbetslöshetsavgift per år.
  Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande, höll därför med LO–styrelsen om att säga nej till en gemensam a–kassa,
  – Det är inte vår a–kasseorganisation som är fel. Det är riksdagens och regeringens förbannade system som är fel. En gemensam a–kassa skulle behöva skicka in ännu mer pengar till den dåligt, felaktigt utformade skit-akassan, sa Anders Bergström.