Den förre ordföranden i IF Metall fick många lovord och varma applåder när han talade inför kongressen. Enligt Stefan Löfvén var det som att komma hem till sina kära vänner.
  I sitt hälsningstal sa han att normen måste vara heltidsanställning för alla på arbetsmarknaden som så önskar. Stefan Löfvén nämnde dock inte hur han tycker att det ska gå till.

Efter talet sa han till Kommunalarbetaren att en lagstiftning, som Kommunal kräver, är han tveksam till.
  – I första hand tycker jag att facken ska driva detta i kollektivavtalen och i lokala överenskommelser med arbetsgivarna. Flera kommuner har infört rätten till heltid, som Nynäshamn. Det borde kunna genomföras i fler kommuner. Vi ska se till att detta stöds av alla socialdemokratiska kommunpolitiker i vårt land, förklarade Stefan Löfvén.

I sitt tal kommenterade han inte beslut vid LO–kongressen som stödjer Kommunals krav om att LO ska verka för att karensdagen i sjukförsäkringen avskaffas, att riva upp LOV och säga nej till vinster inom vård, skola och omsorg.
  Till Kommunalarbetaren säger Stefan Löfvén att avskaffad karensdag måste ställas mot annat i budgeten.
  – I dagsläget är avskaffad karensdag ingen prioriterad fråga för oss, säger han.

Tidigare har Socialdemokraterna föreslagit att LOV ska vara frivillig för kommunerna och att dessa ska kunna säga nej till vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg.
  LO–kongressen beslöt att LOV ska rivas upp och om ett stopp för vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg.
  – Diskussionerna fortsätter i vårt parti. Därför kan jag ännu inte kommentera de beslut LO–kongressen har fattat i dessa frågor, säger han.
  En stor del av hans tal handlade om full sysselsättning. Stefan Löfvén kritiserade regerings jobbpolitik som bland annat innehåller en sänkning av restaurangmomsen.
  – Det är inte järn på krogen utan järnväg på marken som ger långsiktighet för att utveckla Sverige, sa han.
  Stefan Löfvén talade om behovet av jobb som innebär satsningar på gröna lösningar för ett hållbart samhälle.

Han fördömde statsministerns uttalande om att arbetslösheten inte var ett problem för etniska svenskar.
  – Vi tror på allas lika värde. I socialdemokraternas Sverige finns inget ”vi” och ”dom”, bara ”vi”, sa Löfvén som också förklarade att hans parti aldrig kan acceptera rasism eller främlingsfientlighet.
  Han gjorde tummen ned för de i regeringen som förespråkar sänkta löner för att minska arbetslösheten.
  – Vi satsar på att alla ska kunna höja sitt pris genom utbildning, sa Stefan Löfvén.
  Han kritiserade de allt vanligare otrygga anställningarna.
  – Det är inte osäkra anställningar som stärker Sverige inför framtiden.
Stefan Löfvén nämnde en rapport från Kommunal som berättar att 100 000 personer, majoriteten kvinnor, har gått ned i arbetstid eller slutat på grund av brister i äldreomsorgen och förskolan.
  Och han hänvisade till en rapport från LO om att en tredjedel av medlemmarna inte kan arbeta heltid på grund av öppettiderna inom förskolan.

– Välfärd handlar om att alla människor är något mer än skattebetalare till hela människor med rättigheter, sa Stefan Löfvén som betonade behovet av en sjukförsäkring och a–kassa som ger den trygghet som krävs för sjuka och arbetslösa.
  Han fördömde kräkningarna av fackliga rättigheter inom EU och gav sitt stöd för Europafackets krav om ett socialt protokoll i anslutning till EU:s fördrag.
  – Rör inte strejkrätten, sa Stefan Löfvén.