Kongressen använde pingstaftonen till att diskutera hur facket ska organiseras och arbeta för att bli bättre på att värva medlemmar och träffa bra avtal.

Utan debatt avslogs en motion från Transports avdelning i Umeå som krävde att bussförare ska tillhöra Transport. Kongressen slog fast att detta inte är en kongressfråga. Beslut om vilket förbund olika yrkesgrupper ska tillhöra bestäms i LO:s styrelse. Och inget förbund, inte heller Transport, har där fört fram krav om att bussförare ska byta fack.

Villkoren för anställda i bemanningsföretag lyftes fram i 13 motioner. Kongressen beslöt att förbunden ska satsa på att värva fler i bemanningsföretagen som medlemmar.
  Arbetsvillkoren för personal i dessa företag måste enligt LO förbättras och facket måste få ett större inflytande över hur och när de inhyrda får anlitas på arbetsplatserna. Grundregeln ska vara att inhyrda inte få lösa permanenta arbetskraftsbehov eller att de ersätter fast anställda eller tidigare anställda med företrädesrätt.
  Kongressen att LO måste arbeta för ett regeringsskifte i valet 2014. Det ska vara en prioriterad uppgift för LO–förbunden.

I flera timmar diskuterades tvärfackligt samarbete, fackliga studier, informationsmaterial, fackförbundstidningarnas ställning, stadgefrågor och alkolholpolicy vid fackliga sammankomster (det blev inget alkoholförbud).
Klockan var nära halv två på natten innan ombuden fick några timmars sömn innan kongressen fortsatte sitt arbete.

Inspirerad av eurovisionschlagerfestivalen sjöngs det vid ett par tillfällen från talarstolen.
  LO:s avgående vice ordförande, Ulla Lindqvist, sjöng som Loreen när hon talade om arbetet med information och studier:
  – It´s going up–up–up–up.
  Och Kommunals Bilbo Göransson sjöng en egen skriven rap när han pläderade för stöd till en motion han gillade.
  Bilbo Göransson var några timmar senare åter uppe i talarstolen.
  – Det blir ingen mer sång, köp singeln era snåljåpar, sa han med glimten i ögat.

Kommunals Ann–Christine Steneryd avstod från att sjunga. Men i söndagens debatt om välfärden reciterade hon ur sången ”Staten och kapitalet”.
  – Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
staten och kapitalet, dom sitter i samma båt
fast det är inte dom som ror, som ror så svetten lackar
och piskan som kittlar, kittlar inte heller
deras feta nackar.

För detta fick hon en varm applåd av kongressen.