Kongressombuden satte ned foten gentemot LO-styrelsen i två viktiga frågor. Handels motion om att riva upp LOV och att verka för en non profit-princip i välfärden fick gensvar hos ombuden.
  ”Riskkapitalbolag täljer guld i svenska skattefinansierade välfärdsverksamheter” menade Handels och manade till vinststopp.

LO-styrelsen ville vänta med ett beslut för att istället ”snabbutreda” frågan för att få djupare kunskaper innan man fattade beslut.
  Kommunals ordförande Annelie Nordström var en av dem som stod i talarstolen för att förmå kongressombuden att gå på styrelsens förslag och först utreda. För Kommunalarbetaren förklarar hon varför:
  – Om utredningen redan från början har två ställningstaganden att ta ställning till innebär det begränsningar. Non profit är ett begrepp. Ett komplicerat begrepp. Frågan är vad som är intressant – att man inte redovisar vad man tar ut och framstår som non profit? Ska det vara bokföringstekniskt? Visst, jag tycker att andemeningen är bra. Att pengarna ska användas för vård istället för vinst.
  Tycker du att beslutet om att riva upp LOV är ett mindre bekymmer?
 
– Idag är LOV frivilligt. Regeringen har hotat att lagstifta om det. Om regeringen skulle göra det tror jag att vi skulle se en folklig resning – oavsett det här beslutet – för det finns en grundmurad ängslan för detta. Jag tror inte att det blir några stora problem att hantera ståndpunkten i utredningen, även om det alltid är mer optimalt att ha mer fria händer, säger Annelie Nordström.

• Beslutet innebär att LO nu ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg.
• LO ska verka för att Lagen om valfrihet rivs upp.
• LO ska tillsätta en välfärdspolitisk utredning där konsekvenserna av de senaste årens politik och systenförändringar ska analyseras.