– Jag begriper det inte. 2008 röstade LO-kongressen med en rungande majoritet för 90 procents ersättning. Nu fyra år senare har vi ändrat oss. Vad är detta!? Det har gått fyra år av borgerligt styre – har det blivit bättre? Är det något jag har missat? Undrade Kommunals Dan Gabrielsson från talarstolen.

Jessica Samuelsson från Handels som författat motionen talade också om att kongressen redan fattat ett beslut i frågan och att det skulle vara olyckligt att nu backa från det:
  – Vi vet att detta är en kostsam reform, men LO är inte regeringen och LO bör inte heller ta ansvar för statsbudgeten.

LO:s avgående vice ordförande Ulla Lindqvist pekade på att LO måste vara tydliga i vad man vill prioritera.
  – Vad som har hänt sedan 2008 är att vi har fått en helt reformerad sjukförsäkring. Det är oerhört viktigt att bestämma oss vad som är viktigast att driva och 90 procent är inte högst prioriterat, sade Ulla Lindqvist.
LO-styrelsen fick med sig ombuden som röstade ned motionen.

Kommunals ordförande Annelie Nordström säger till Kommunalarbetaren att styrelsen bedömde att det inte var möjligt att få upp ersättningen till 90 procent under kommande kongressperiod.
  – Vi är glada om vi får 80 procents ersättning till fler. Jag kan förstå känslan att många vill ha högre visioner och längre mål. Men vi måste också visa ansvarskänsla så att vi blir tagna på allvar. LO-styrelsens ansvar är att vara den kraften. Samtidigt som det skulle vara hemskt om inte ombuden ville gå längre, säger Annelie Nordström.

Kommunals motion om ett karensavdrag istället för en karensdag (karensdagen kan slå väldigt hårt mot medlemmar med låga inkomster och långa arbetspass) till dess att karensdagen avskaffas fick inte heller gensvar av kongressen.

Kongressen beslutade:
• Sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd, som innebär att den allmänna försäkringen måste ersätta de allra flesta löntagarna med minst 80 procent av inkomsten. Detta bör gälla som huvudprincip både vid sjukpenning och sjukersättning och bör införas så snart som möjligt.
• LO ska arbeta för att karensdagen i sjukförsäkringen slopas
• att nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen höjs
• och att sjukpenning såväl som sjuk- och aktivitetsersättning ska följa inkomstutvecklingen.