Kommunalarna i talarstolen beskrev problemet med att fackliga uppdrag på ledig del av dagen eller under en ledig dag inte ger någon ersättning för fackligt uppdrag. Då har få råd att kompensera detta med att ut tjänstledighet vid något annat tillfälle.

LO–kongressen menar att principen måste vara kvar att en del av fackligt arbete måste ske på fritiden utan ersättning