LO:s styrelse tycker i de allra flesta fall att avtalsvägen är bättre än krav på lagstiftning för att förbättra arbetsvillkoren. Det gäller till exempel begränsning av möjligheten att använda tillfälligt anställda eller bemanningsföretag.
  LO–kongressen ställde sig bakom denna uppfattning när arbetsrätten diskuterades. 71 motioner behandlades tillsammans med förslag från styrelsen.

Här är några av besluten i korthet:

– Avkriminalisera papperslösa. De ska inte riskera utvisning om de träder fram och avslöjar oseriösa arbetsgivare. Skärp kraven för arbetsgivare som vill ta arbetskraft utifrån. De måste kunna visa att de ger utländsk arbetskraft schyssta villkor enligt kollektivavtal. Gör en prövning om det är motiverat att ta in arbetskraft utifrån.

– Begränsa möjligheten att visstidsanställa. I första hand i kollektivavtal.

– LO ska verka för en lag som ger huvudentreprenörer ansvariga för att underentreprenörer i alla led betalar schyssta villkor, skatter och sociala avgifter.

 – Kongressen beslöt att LO ska uppmuntra förbunden att ta fram mångfaldsplaner i arbetet för allas lika värde och mot all form av diskriminering.

– Utan debatt godkände kongressen styrelsens förslag att säga nej till lagstiftning om kortare arbetstid. LO vill på sikt införa 30 timmars arbetsvecka, men det ska successivt ske avtalsvägen. Kravet om kortare arbetstid ska då vägas mot andra krav i avtalsrörelserna.

– Grunden ska vara fasta heltidsanställningar. Alla ska ha rätt att kunna försörja sig på sitt arbete. Om LO ska kräva lagstiftning om detta krävs ett tydligare uppdrag om detta från förbunden.

– Förbättra forskningen om arbetsmiljön.

–  Alla ska ha rätt till företagshälsovård.

– Anpassa lagar och regler så att sjukskrivna får lämpliga arbeten och arbetstider.

– Kommunal i Skåne fick inte stöd för kravet om alla ska ha rätt till fria arbetskläder. Kongressen tycker i alla fall inte att detta ska drivas lagstiftningsvägen, istället får de förbund som så önskar driva kravet i sina avtalsrörelser.

– Fördubbla fortkörningsböter vid vägarbetsplatser.

– Schysta villkor på arbetsplatser där det finns inhyrd personal så att de inte drabbas av kränkande särbehandling.

– Stöd för krav från bland andra Kommunal Stockholm om att kollektivavtalsförsäkringarna bör ses över så att samma villkor gäller även efter 65 års ålder.

– Stöd för krav från Kommunal Västerbotten om att LO bör se till att Försäkringskassan uppmanar sjukskrivna att de kontaktar facket och arbetsgivaren för att få information om eventuellt andra försäkringar.

– Förbättra arbetsskadeförsäkringarna när det gäller belastningsskador och psykisk ohälsa.

– Ta bort kravet i försäkringen vid olycksfall och sjukdom att den som skadas måste visa att arbetsgivaren eller någon arbetskamrat är vållande.

– Omställningsförsäkring ska även gälla dem som sägs upp på grund av hälsoskäl.

– Premiebefrielse för avtalspension hos AFA ska ske automatiskt vid föräldraledighet och vård av sjukt barn.