Den havererade samordningen i årets avtalsrörelse, jämställdhetspotter och Medlingsinstitutets roll väckte debatt under lördagsförmiddagen på LO:s kongress.
  Konsekvenserna av att man inte lyckades enas inom LO blev tydliga när kongressen skulle diskutera och fatta beslut om en gemensam lönepolitik.

– En solidarisk lönepolitik innebär lika lön för lika arbete – men det innebär också olika lön för olika arbeten, menade Anders Ferbe från IF Metall, det förbund som motsatte sig jämställdhetspotter och därmed bröt LO-samordningen.
  Inför LO-kongressen medgav avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin att insikterna och kunskaperna om jämställda löner inte var tillräckliga inom LO.
  – Vi har kommit en bit på väg, men vi märkte i denna avtalsrörelse att vi behöver gå djupare i kunskapsfrågan, menade Wanja Lundby-Wedin.

Kommunal ville att kongressen skulle besluta om fortsatta jämställdhetspotter.
  – Om vi här inte är överens om att avskaffa löneskillnaderna är det lite svårt att övertyga samhället i övrigt, sade Yeshiwork Wondmeneh från Kommunal.
  Men många ombud talade emot:
  – Bränn inte samordningen 2013 redan nu genom att bifalla motionen, varnade Marcel Carlstedt från Transport.
  Kongressen ställde sig inte bakom att knyta sig vid ett visst instrument – jämställdhetspotter – för att nå mer jämställda löner.

Många talare uttryckte sitt missnöje med statliga Medlingsinstitutets roll under årets avtalsrörelse. Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund var en av dem:
  – Vi föreslår förändringar i Medlingsinstitutets uppdrag för att kunna understödja riktningen mot jämställda löner. Det är helt orimligt och cementerar och förvärrar de osakliga löneskillnaderna.
  Men Kommunal fick inte med sig kongressen på sitt krav att Medlingsinstitutets uppdrag borde ändras så att det aktivt skulle kunna stödja en utveckling mot jämställda löner.

Kongressen beslutade:
• Att bilda opinion för rätten till lägstalöner och verka mot statlig lönepolitik.
• Verka för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän.
• Dra igång en bred diskussion inom förbunden om inriktningen för lönepolitiken. Fokus ska ligga på frågor om ojämlik lönespridning, jämställda löner, löneglidning och internationell konkurrenskraft.
• Att hålla fast vid den solidariska lönepolitiken …
• … och att inom ramen för denna fortsätta verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan manligt och kvinnligt dominerade sektorer.