LO–kongressen, med temat ”Jag vill jobba” inleddes andra dagen med en paneldiskussion om sysselsättningen i ett europeiskt perspektiv.
  Bernadette Ségol var försiktigt optimistisk efter presidentvalet i Frankrike där socialisten Francois Hollande vann. Han har tvingat fram en diskussion om satsningar på tillväxt i EU vid sidan av nedskärningar och stramare budgetregler.

– Europafackets krav börjar få genomslag, sa Bernadette Ségol nöjt.
Men mycket återstår enligt henne. Bernadette Ségol förklarade att ett socialt protokoll i EU behövs för att garantera grundläggande fackliga rättigheter går före kapitalets frihet.
  – Sverige har erfarenhet av lönedumpning till följd av Lavaldomen i EU–domstolen, sa hon.

Bernadette Ségol menar att lönedumpning är ett problem för alla löntagare i Europa, att trygga och säkra jobb konkurreras ut av osäkra jobb till låga löner på grund av EU:s nuvarande regler när arbete utförs i ett annat EU–land.
  Hon vill se ett stopp för skattesänkningar som förhindrar satsningar på välfärd och nya jobb. Bernadette Ségol tycker att det vore bra med en EU–gräns för minsta tillåtna nivå på bolagsskatter.
  Europafacket vill också se en skatt på internationella finanstransaktioner för att begränsa finansmarknadens spekulationer och strävan efter allt snabbare klipp. Enligt Bernadette Ségol har finansmarknadens agerande starkt bidragit till den ekonomiska kris EU befinner sig i.

Eurobonds, EU–obligationer från EU:s centralbank, ECB, är ett viktigt krav för Europafacket. Obligationerna ska kunna användas för att med lån stödja euroländer i ekonomisk kris.
  I panelen deltog även LO:s chefsekonom Ola Pettersson samt Socialdemokraternas ekonomisk–politiska talesperson.
  De höll med Bernadette Ségol om behoven av satsningar på jobben i Europa. Ola Pettersson framhöll vikten av satsningar på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning samt satsningar för att skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Magdalena Andersson lovade att en Socialdemokratisk regering, om en sådan finns efter valet 2014, satsar på utbildning och Plusjobb som ska ge subvention till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa.
  Men de var mer tveksamma till Europafackets krav om att EU ska bestämma nivån på bolagsskatter i Sverige, internationell finansskatt eller EU–obligationer.
  – Jag tror att det kommer att bli en finansskatt, men jag hoppas att den i så fall blir nationell och inte bestäms på internationell nivå, var Magdalena Anderssons principiella besked.

Ola Pettersson tycker synd om Tysklands löntagare om det införs EU–obligationer. De får i så fall betala dessa med högre ränta på sina lån, menar han.
  Magdalena Andersson anser att EU–obligationer kräver starkare gemensamma budgetregler inom EU.
  – Eftersom det ännu inte finns tror jag inte på EU–obligationer, sa hon.
Magdalena Andersson förklarade att kampen för full sysselsättning är en frihetsrörelse.

– Ni inom LO är frihetskämpar. Er kamp för full sysselsättning handlar om att era medlemmar ska kunna välja vad de vill arbeta med, var de vill bo, vem eller vilka de vill leva med och om de vill satsa på att bilda familj eller inte. För Socialdemokraterna är full sysselsättning en huvudfråga inför valet 2014.