Tomas Tobé (M).Tomas Tobé.
Foto: Agnes Stuber

– Nej det tycker jag inte. Det lönade sig för dåligt tidigare att arbeta. Det var viktigt för oss att tydliggöra den skillnaden, säger han till Kommunalarbetaren.
  Joakim Palme, professor i statskunskap, har på Socialförsäkringsutredningens uppdrag gått igenom utvecklingen för socialförsäkringarna från 1930 till 2010. Och han har jämfört detta med hur det ser ut i övriga OECD-länder. Han har förutom a-kassan gått igenom utvecklingen i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.
Och resultaten visar att Sverige har sjunkit som en sten. Från att ha varit ett land med förhållandevis höga ersättningar är Sverige nu på den nedre halvan i jämförelsen mellan de olika länderna.
  – Det finns inget annat land som sänkt ersättningsnivåerna så mycket som Sverige under de senaste fem åren, säger Joakim Palme.

2005 gav den svenska a-kassan en ersättning på ungefär 75 procent av en industriarbetares genomsnittslön. Det var bara Frankrike och Schweiz som då hade lika höga nivåer. Fem år senare har de flesta länder gått om Sverige, och ersättningsnivån är nere på cirka 55 procent av en industriarbetarlön. Endast sex av de 18 jämförda länderna har nu lägre ersättning, i förhållande till vad en industriarbetare tjänar, än Sverige.
  Samma utveckling, om än inte lika dramatisk, har det varit för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen hade redan tidigare i en jämförelse en av de sämre ersättningsnivåerna i västvärlden. När det gäller sjukförsäkringen ligger Sverige nu som då ungefär i mitten vad gäller nivån på ersättningen.
  De stora förändringarna har skett på a-kassans område. Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson, Ylva Johansson, är inte förvånad över resultaten.
  – Det visar det som vi kritiserat hela tiden. Regeringen har fört ner Sverige på den nedre halvan i Europa och människornas tilltro till trygghetssystem har försämrats. Regeringen tror att om människor blir fattiga tar de sig i kragen och skaffar sig ett jobb, säger hon.

Joakim Palmes rapport fick när den presenterades vid ett seminarium svidande kritik från en annan forskare, Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds Universitet. Han var bland annat kritisk mot att Palme bara sett till själva förmånssidan och inte analyserat sådant som kostnader och köpkraft.
  – Det här handlar ju inte om faktiska nivåer. Och på den tiden när vi var bra på ersättningsnivåer utvecklades reallönenivåerna dåligt, säger Andreas Bergh.

Rangordning ersättningsnivåer

(cirka procent av en genomsnittlig industriarbetarlön) 

Sjukförsäkringen

    2010 2005
1. Norge 100 100
2. Japan 90 80
  Tyskland 90 90
4. Österrike 85 85
5. Belgien 80 90
6. Finland 75 75
  Sverige 75 80
8. Italien 65 75
  Nederländerna 65 70
10. Frankrike 60 70
11. Danmark 55 60
  Schweiz 55 40
13. Irland 50 40
14. Kanada 40 25
  Australien 40 35
16. Nya Zeeland 30 40
17. Storbritannien 25 20
18. USA 0 0

 
Arbetsskadeförsäkringen

    2010 2005
1. Australien 100 100
  Belgien 100 100
  Kanada 100 100
  Finland 100 100
  Japan 100 100
  Norge 100 100
  USA 100 95
  Frankrike 100 100
9. Tyskland 95 95
10. Schweiz 85 90
11. Österrike 80 80
  Nya Zeeland 80 80
13. Sverige 75 80
  Italien 75 75
15. Nederländerna 70 75
16. Danmark 60 60
17. Irland 50 40
18. Storbritannien 25 20

Arbetslöshetsförsäkringen

    2010 2005
1. Schweiz 80 75
2. Belgien 75 55
3. Tyskland 70 65
4. Frankrike 65 75
  Nederländerna 65 70
  USA 65 60
  Norge 65 65
  Kanada 65 50
  Finland 65 65
10. Danmark 60 65
  Italien 60 65
12. Sverige 55 75
13. Irland 50 45
  Österrike 50 50
15. Japan 45 50
16. Australien 40 35
17. Nya Zeeland 30 35
18. Storbritannien 20 20