Wanja Lundby Wedin.Wanja Lundby-Wedin.

Europafacket, som LO är en del av, har allt intensivare lyft fram kravet om ett socialt protokoll inom EU. Detta protokoll ska garantera att de grundläggande fackliga rättigheterna inte kan sättas åt sidan till förmån för kapitalets frihet.

Socialdemokraterna i Sverige har bestämt att mer aktivt stödja detta krav. Hur detta ska göras är det tänkt att den gemensamma arbetsgruppen ska finna svar på.
  Wanja Lundby–Wedin sa i sitt tal att Socialdemokraterna ska ha en eloge för att de ställer upp i en gemensam arbetsgrupp kring detta.
Hon sitter även i Socialdemokraternas ledning och lovordade det fackligt–politiska samarbetet mellan LO och det partiet.

Samtidigt kritiserade hon statsminister Fredrik Reinfeldt för att han inte tycker att det är viktigt att ha kontakt och dialog med facket. Wanja Lundby–Wedin sa att under de sex år Reinfeldt har varit statsminister har hon bara träffat honom vid sex tillfällen.
  När hon också var ordförande i Europafacket träffade hon Frankrikes president, kommissonens ordförande, Tysklands förbundskansler och andra ledare i EU. Men Reinfeldt svarade inte ens på de brev hon sände till honom och bad om en träff för att diskutera frågor som gäller social trygghet, sysselsättning och fackliga rättigheter i EU.
  – Han har beröringsskräck när det gäller oss, sa Wanja Lundby–Wedin kritiskt.

Hon kritiserade även i sitt tal regeringen för den höga arbetslösheten i Sverige samt krav från partier i regeringen på sänkta löner.
  Wanja Lundby–Wedin tycker att Centerns Annie Lööf bör skämmas för partiets krav om att ingångslönerna bör sänkas med en fjärdedel.
  – Ett vårdbiträde som arbetar heltid, vilket långt ifrån alla gör, skulle då få en årslön som är mindre än vad Annie Lööf har i månadslön. Vi ska stå i vägen för sådant, sa Wanja Lundby–Wedin.