Det nya avtalet innebär att arbetstiden kortas och att beordningsrätten försvinner, vilket Byggnads ser som en stor framgång.
  – Vi är enormt glada att vi lyckats få bort brukspatronfasonerna med tvångsmässig beordringsrätt på helger och sena kvällar. Istället får vi nu ett modernt avtal med en frivillig beredskap. Detta betyder att våra medlemmar nu bättre kan förena sitt arbetsliv med familjeliv, säger avtalssekreteraren Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarsidan är inte lika positiv till uppgörelsen.
  – Vi har tyvärr tvingats till fyra timmars arbetstidsförkortning. Det innebär ett hårt slag mot våra medlemsföretags produktivitet och lönsamhet och i förlängningen även anställningstryggheten, säger Henrik Boman, förhandlingschef på PLR, i ett pressmeddelande.
  Däremot är arbetsgivarnas företrädare nöjda med att ha lyckats förhandla bort Byggnads krav på högre lärlingslöner.

När det gäller de generella löneökningarna följer avtalet märket på 2,6 procent.