På onsdagen slogs det fast av riksdagen att ”avsaknaden av barnomsorg inte får utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb”, och regeringen uppmanas att ta fram förslag om att kommunerna ska komma igång med barnomsorg på obekväm tid med hjälp av stimulansbidrag.

Oppositionen körde över regeringspartierna i frågan.
  – Jag hoppas att regeringen redan i höst hinner få med detta i budgetprocessen. Om inte så senast nästa år, säger Ibrahim Baylan (S) till TT.
  Kommunal har på olika sätt drivit frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Häromdagen presenterades en rapport beställd av Kommunal, som visar att samhället skulle tjäna på detta i form av ökade skatteintäkter då föräldrar kan arbeta mer.