Olav Fumarola Unsgaard.Ola Fumarola Unsgaard.

Vilka är de viktigaste frågorna som tas upp i rapporten?
  – Det första och mest centrala är att vi inte får någon bra vård utan kunnig och engagerad personal. Personalen måste ha möjlighet att göra ett bra jobb och inte slitas ut i förtid. Det krävs rätt till heltid, högre löner och en förbättrad arbetsmiljö. Sen ser vi också på hela debatten om välfärdens framtida finansiering. Allt ifrån Fredrik Reinfeldts önskemål om att vi måste arbeta längre till debatten om att pengarna inte kommer att räcka till för den välfärd vi har.

Och titeln på rapporten, vill ni låta staten ta över äldreomsorgen?
  – Titeln är lite hårdragen. Men om man tittar på mängden äldre versus yngre och kopplat till skatteunderlag, så kommer det se fantastiskt olika ut i olika delar av landet.

Men förespråkar ni att man ska nationalisera äldreomsorgen eller inte?
  – Det är ju ett frågetecken på titeln, men vi tycker att man allvarligt måste se över alla alternativ, inklusive en nationalisering. Egentligen är det bara de tio största kommunerna i Sverige som kommer att ha ett så pass bra skatteunderlag att man inte kommer ha några större problem.

Har du skrivit något om hur en sån nationalisering skulle gå till?
  – Nej, inte så detaljmässigt. Men om man ska ta Fredrik Reinfeldts önskan om att vi måste jobba mer, så är inte det alls ett självklart svar. För det första tror vi att om vi måste jobba mer, så är rätten till heltid en viktigare reform. En annan av rapportens viktiga slutsatser handlar om de reformer som har kommit de senaste åren, och som har motiverats med effektivitets- och valfrihetsargument. Det vi kan se i dag är att det inte har lett till mer valfrihet eller effektivitet. De här utförsäljningarna har varit ideologiska.

Vad skulle en nationalisering innebära för de anställda?
  – En nationalisering skulle exempelvis kunna innebära att man bestämmer sig för rätten till heltid. Men jag tror inte att nationaliseringen i sig kan lösa de anställdas problem, det är vad man fyller nationaliseringen med.

Men är det politiskt genomförbart med en nationalisering?
  – Jag tror att oavsett om vi får en alliansregering eller en rödgrön regering så måste vi på allvar börja fundera på de här frågorna. Då hoppas jag framför allt att en rödgrön regering vågar ställa de frågorna. Jag tror verkligen inte att en borgerlig regering skulle säga det. Men det är en väldigt stor risk att vi inte får en likvärdig äldreomsorg över hela landet. Och om det ska vara politikens mål så måste man överväga en nationalisering.