– Snittlönen för skorstensfejare är något högre än för kommun- och landstingsanställda, säger Ulf Lindén, vd för Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
  Avtalet berör omkring 1 000 skorstensfejare runt om i landet.

För övrigt har inget i avtalet ändrats men parterna ska i en arbetsgrupp försöka få till stånd någon form av yrkesintroduktion, motsvarande det på kommun-och landstingssidan. Men här är det tänkt att rikta sig till ungdomar som inte gått ut gymnasiet.
  – Men vi måste först tillsammans utreda hur skolsystemet ser ut, säger Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen.

Arbetsgruppen ska också titta på alternativ till det nuvarande tarifflönesystemet, problematiken med raster och Kommunals krav om utökat föräldrapenningtillägg.

Tarifflöner

Här är de nya lönerna för sotare räknat i månadslön:

 Löneklass:  Månadslön:
 90  19 820
 100  22 022
 103  22 683
 106  23 343
 109  24 004
 111  24 444
 113  24 885
 115  25 325