Hälften av löneutrymmet garanteras alla på avtalsområdet, den andra hälften fördelas individuellt i lokala förhandlingar.

Lägstalönerna höjs till 17 098 kronor för dem som fyllt 18 år och 18 540 kronor för dem med minst ett års anställning.
  Alla ersättningar höjs med tre procent. Avtalet gäller retroaktivt från och med den 1 april till och med den 31 maj nästa år.
  Det berör cirka 40 av Kommunals medlemmar.