Under parollen ”Jag vill jobba” håller 300 ombud från LO:s förbund kongress 25-28 maj. Över en tredjedel av ombuden – 114 stycken – är kommunalare.
  – Vi går till kongress i en tid som är svår för medlemmarna, menar LO:s avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin och pekar på att många medlemmar är otrygga i sina anställningar.

Många av motionerna som kommit in till kongressen handlar om sjukförsäkringen. Så gott som samtliga motioner är kritiska mot regelförändringarna som utmynnade i vad som kallas rehabiliteringskedjan. Mer specifikt handlar motionerna om brister i prövningen av arbetsförmåga, rättsosäkerheten i prövningarna och utförsäkringarna, att människor hamnar mellan stolarna och riskerar att förlora sina anställningar på grund av sjukdom.
  Under sommaren och hösten kommer LO att presentera konkreta förslag till förändringar av sjukförsäkringen, utifrån de beslut som kongressen fattar.

Andra motioner handlar om socialförsäkringssystemen och om välfärdsfrågor.
  En välfärdspolitisk utredning inom LO ska ta fram ett realistiskt handlingsprogram och presentera förslag som ska kunna användas och föras fram i valrörelsen 2014.
  Några förslag finns klara redan nu. Det handlar om att öronmärka ytterligare två månader i föräldraförsäkringen för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. Att utöka öppettiderna inom barnomsorgen så att arbetslinjen kan bli trovärdig. Och att se till att äldreomsorgen har en hög kvalitet och tillgänglighet.

LO-styrelsens rapport ”Full sysselsättning” kommer att behandlas och fastställas under kongressen. Rapporten innehåller förslag på ett flertal områden och handlar bland annat om satsningar på arbetsmiljö, plusjobb och ett kunskapslyft för arbetslösa.
  Under lördagen 16 maj väljer kongressen ny LO-ordförande. Valberedningens förslag är Karl-Petter Thorwaldsson IF Metallare och nuvarande ordförande för ABF. Kommunals vice ordförande Tobias Baudin föreslås bli förste vice ordförande för LO.