Enligt rapporten skulle samhället tjäna minst 43 miljoner kronor på att utöka barnomsorgen på obekväm arbetstid. Företaget PwC har på uppdrag av Kommunal undersökt hur lönsamt det vore att utöka barnomsorg på kvällar, nätter och helger, och konstaterar att det borde finnas ekonomiska drivkrafter till detta.
  – Det talas alltid om att barnomsorgen och andra välfärdstjänster kostar samhället mycket pengar. Den här rapporten visar att utökade öppettider är ett viktigt smörjmedel för näringslivet, för arbetslinjen och en viktig förutsättning för att människor ska kunna försörja sig, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett uttalande.

Framför allt skulle barnfamiljerna tjäna pengar på att utöka förskolans öppettider, eftersom de kan öka sina inkomster och framtida pensioner. Men även staten och landstingen tjänar på det eftersom föräldrar kan jobba mer och betala mer skatt.
  Förutsättningen för samhällelig vinst är att föräldrarna förvärvsarbetar medan barnet går i förskola och att man inte har tomma platser i förskolan. Med dagens finansieringssystem skulle utökad barnomsorg bli en stor kostnad för kommunerna, även om samhället i stort tjänar på det, är rapportförfattarens slutsats. På sikt får dock även kommunerna del av vinsten i form av ökade skatteintäkter.

Kommunal föreslår att skollagen skärps så att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm tid, och att staten höjer bidragen till de kommuner som gör detta.
  30 procent av svenskarna jobbar kvällar och helger. 2010 var det 118 av Sveriges 290 kommuner som erbjöd barnomsorg på obekväm arbetstid. Var fjärde förälder kan inte jobba heltid på grund av förskolans öppettider, och problemet är större hos kvinnor och arbetare än hos män och tjänstemän, visar en LO-undersökning.
  – Vi vill lyfta skammen, framförallt från kvinnornas axlar. Det är inte värre att ha sina barn på förskolan på kvällar och helger, än vad det är att barnen går i förskolan på dagtid. Därför är det viktigt att fler kommuner erbjuder utökade öppettider inom barnomsorgen, säger Annelie Nordström.