Människan är både god och ond
enkel och komplicerad
Jag är fri inifrån påverkad utifrån
min egen pendel i livets rörelse
Låt de ohörbara orden komma till dig……