Apotekets förre vd Stefan Carlsson har haft regeringens uppdrag att se över hela myndighetsstrukturen på vård- och omsorgsområdet. Hans utredning presenteras i dag, tisdag, och innehåller förslag på drastiska förändringar.

Stefan Carlsson vill lägga ner Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och tio andra vårdmyndigheter och organisationer. I stället föreslår han att det bildas fyra helt nya myndigheter:
  • Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, som tar över all tillsyn som i dag ligger hos Socialstyrelsen.
  • Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, som ska stötta kommunerna och landstingen för att göra deras verksamhet effektiv.
  • Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, som ska ta ansvar för IT-lösningar.
  • Myndigheten för välfärdsstrategi, som bland annat ska arbeta med uppföljning och utvärdering.

Stefan Carlsson presenterar sitt förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.