Antalet elever på vård- och omsorgsprogrammet i hela landet minskar stadigt, visar statistik från Skolverket. Enligt Maria Sahlén Eriksson på Regionförbundet i Örebro är det bara i Stockholms och Örebro län som antalet sökande ökar. Och ökningen i Örebro är alltså särskilt markant och så stor att Regionförbundet i ett pressmeddelande först befarade att skolorna inte skulle ha resurser att ta in alla sökande.
  – Visst blev det en överraskning. Men jag tror att de löser det, det verkar som det, säger nu Maria Sahlén Eriksson.

Hennes förklaring till att så många har sökt är att man har varit bra på att informera:
  – Med vård- och omsorgsprogrammet kan du välja mellan en yrkesexamen eller att läsa vidare på högskolan. Man låser inte in sig. Vi har jobbat väldigt hårt för att få ut informationen om den här valmöjligheten. De yrkesprogram där man måste läsa vidare på komvux eller läsa in andra ämnen för att kunna läsa vidare på högskolan, de minskar.

En annan viktig orsak till ökningen är arbetet med vård- och omsorgscollage, ett samarbete som finns på flera håll i landet mellan utbildningsanordnare, Kommunal och arbetsgivare.
  – Det jag tror är mest lyckat med vård- och omsorgscollege i Örebro län är att vi lyckats engagera arbetsgivarna och studie- och yrkesvägledarna i så hög grad, säger Maria Sahlén Eriksson.

Vård- och omsorgsprogrammet

• Hette tidigare Omvårdnadsprogrammet.
• Är ett yrkesprogram som ska ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
• Ger möjlighet till specialisering inom bland annat akutsjukvård, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
• Efter programmet finns möjlighet till vidareutbildning inom yrkeshögskolan eller på universitet och högskola.
• Kurser som ingår är bland annat medicin, psykiatri och vård- och omsorgsarbete.
Källa: Skolverket

Antal förstahandssökande i Örebro län
Läsåret 2012/2013: 118 stycken
Läsåret 2011/2012: 65 stycken 
Källa: Regionförbundet Örebro

Antal förstaårselever på vård- och omsorgsprogrammet i hela riket:
Läsåret 2011/2012: 3 345
Läsåret 2010/2011: 5 208
Läsåret 2009/2010: 5 518
Läsåret 2008/2009: 5 292
Källa: Skolverket. Siffror för läsåret 2012/2013 kommer först våren 2013.