Tidigare har LAS-dagarna för vikariat och allmän visstidsanställning räknats var för sig. Arbetsgivare har kunnat blanda de olika typerna av anställningar och därför har det kunnat dröja hur länge som helst innan jobbet blir fast. Nu har Kommunal träffat ett nytt avtal. Det innebär att den som vikarierat och haft en visstidsanställning i tre år har rätt till en fast tjänst. Regeln gäller från den 1 oktober i höst.
  – Har man tjänat in tiden då, då har man rätt att få en tillsvidareanställning, säger Jeanette Hedberg, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
  Men även den här regeln kan kringgås.
  – Arbetsgivarna kan använda de reglerna som finns, om de låter någon jobba två år och nio månader så har den inga rättigheter. Det här problemet har man alltid haft. Men det här är ändå ett skydd för arbetstagarna, säger Agneta Bern, jurist LO-TCO Rättskydd.

Den andra förändringen i avtalet är att den som har ett vikariat nu kan säga upp sig själv för att till exempel ta ett fast jobb.
  Varken Kommunal eller SKL har statistik över hur många som har både vikariat och allmän visstidsanställning. Men är eniga om att de flesta på som går på timme är vikarier. KA:s rundringning till Kommunals sektioner visar att det ser olika ut. I Malmö är 44 procent av alla barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden visstidsanställda. En av dem är barnskötaren Anna Westerberg som haft olika typer av tillfälliga anställningar i två och ett halvt år. Ofta har de förlängts med kort varsel. Med den nya regeln skulle hon kunna få fast jobb till årsskiftet.
  – Det skulle kännas jätteskönt. Jag är snart 50 och jag vill inte vara vikarie, säger Anna Westerberg.

På Kommunal i Malmö bedömer Ewa Glimhed att majoriteten av visstidarna är anställda både på vikariat och visstid.
  – Jag tror att det blir lättare att få en trygg anställning nu. Jag hoppas att det kommer att göra arbetsgivaren mindre benägen att flytta mellan olika anställningar, säger Ewa Glimhed.
  I Västerås finns en vikarepool inom vård och omsorg där en majoritet är timanställda. Där bedömer Kommunal att det är många som har både vikariat och visstid. Flera av dem kan få fast jobb i höst.
  Men i Stockholm på Kommunals sektion vid Gullmarsplan hävdar  Lena Ezelius att facket tappat kontrollen över hur visstidsanställningar används och blandas med vikariat. Hon är kritisk till att det blir lättare att provanställa och till de nya introduktionsanställningarna.
  – Jag upplever jag att vi förlorat mer än vi vunnit. I dag klarar vi inte att bevaka visstidsanställningarna, hur ska vi lyckas bevaka introduktionsanställningarna? Eller ska vi bevaka dem på bekostnad av visstidsanställningarna?

I Skellefteå är var femte timanställd inom äldre- och handikappomsorgen. (Se KA 5/12) Men Håkan Nilsson på Kommunal anser att inte någon kommer att få fast jobb snabbare med det nya avtalet.
  – Vi har inte så många som först går på vikariat och sedan visstid. I praktiken tror jag inte att det kommer innebära någon större skillnad. Tyvärr, säger Håkan Nilsson.
  Enligt avtalet kan vikariat som är kortare än 14 dagar undantas från företrädesrätten.  Kommunals krav var att det skulle kortas till sju dagar. Men kravet avvisades. Håkan Nilsson hävdar att undantaget är orsaken till att så många är timvikarier.
  – Om vi fått bort det hade det haft störst betydelse för de visstidsanställda, säger Håkan Nilsson.

Kommunals ombudsman Annica Jansson tror inte att korttidsvikarierna skulle få fast jobb om regeln försvann.
  –  Men lik förbaskat är det ett kringgående av anställningstryggheten och allt sådant vill vi ha bort ur kollektivavtalen, säger Annica Jansson.
  När avtalskraven presenterades stod visstidarna i fokus. Men det blev få förändringar?
  – De visstidsanställda ska omfattas av lönerevisionsförhandlingarna lokalt. Den delen fanns inte med innan.
  Men anställningsvillkoren ändras inte mycket?
  – Nu kan man räkna ihop anställningstiden. Tre år, det blir ett år kortare.  Målet är att vi ska ner till två år, en arbetsgrupp har tillsatts. Och det finns möjlighet till uppsägning om du har ett vikariat. Det är stora steg framåt.

Nya regler för visstidare

• Den som har arbetat tre år (1080 dagar) under fem år har rätt till en fast tjänst. Både vikariat och  allmän visstidsanställning får räknas. Regeln gäller från den 1 oktober.
• Den som har haft vikariat i sammanlagt två år (720 dagar) under fem år har rätt till en fast tjänst.
• Den som har haft allmän visstidsanställning i sammanlagt två år(720 dagar) under fem år har rätt till en fast tjänst.
• Den som har en tidsbegränsad anställning kan nu själv säga upp sig. Uppsägningstiden är en månad.
• Reglerna gäller anställda i kommuner och landsting som omfattas av avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Källa: SKL och Kommunal