Kvinnor är oftare sjukskrivna än män, därför gör Arbetsmiljöverket under fyra år en särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö. I mars gjorde man 1339 inspektioner över hela landet.

47 procent av de arbetsplatser som besöktes hade brister i arbetsmiljön som måste åtgärdas. Siffran är hög, men det beror delvis på att man valde ut arbetsplatser där man misstänkte problem, till exempel att det gjorts många arbetsskadeanmälningar där.
  Man valde både arbetsplatser där flest kvinnor jobbar, och arbetsplatser med jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Störst andel anmärkningar fick hälso- och sjukvård och lokalvård. Minst andel anmärkningar fick bilhandel- och däckserviceföretag.
  Både arbetstagare och arbetsgivare svarade att stress, högt tempo och hög arbetsbelastning är främsta orsaken till att kvinnor ofta är sjuka.
  – Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. Det är risker som ofta inte genast upptäcks utan som mer långsamt bryter ner en människas förmåga att fortsätta arbeta, säger Ingrid Gidlund.