Anna Granath, Falu djursjukhus (klarade tentan 14 april):
  – Tentan var inte relevant för verkligheten. Svårighetsgraden var väldigt hög, särskilt på delprov 1. Det var väldigt långa frågor och svar med krångliga formuleringar.  Många kändes som kuggfrågor med väldigt lika svarsalternativ, då testar man inte vår kunskap. Jag klarade mig precis. Legitimationen är helt avgörande, utan den blir man ifråntagen allt man gjort i 20 år. Jag är jätteglad att jag klarade mig, men det är sorgligt att mina arbetskamrater med lång och bred erfarenhet inte klarade sig.

Sandra Meinhardt, Falu djursjukhus:
  – Jag missade med sju poäng. Jag måste nog göra om tentan om jag ska ha kvar mitt jobb, men det är inte bara att göra om, det är fruktansvärt ansträngande att plugga på fritiden när man har småbarn och jobbar heltid. Jag hade pluggat ganska rejält i sex veckor före tentan, men frågorna påminde inte om öva-frågorna. Det känns motigt att plugga igen, man borde få göra omtenta en månad efter.

Linda Lindblom-Hedberg, Falu djursjukhus:
  – Jag skrev i höstas också men då hade jag inte pluggat alls lika mycket. Nu hade jag gjort öva-frågorna och läst mycket runt dem, men provet låg på en helt annan nivå än det vi läst. Det var en hel del kuggfrågor. Det fanns frågor där alla svarsalternativen verkade vara rätt, så man fick gissa vad de ansåg var rätt. De blandade engelska, latin och svenska i samma fråga. Det känns som att de gjort provet svårare eftersom det var så många som klarade det i höstas. Men det handlar ju om att vi ska få vara kvar i yrket. Veterinärer här kan inte förstå hur en del av de här frågorna skulle vara relevanta för oss.

Christian Eger, Specialistdjursjukhuset i Strömsholm:
  – Det gick inte så bra för mig. Det var störelsemoment hela tiden, allt gick fel från början till slut. På grund av detta får jag skriva omprov i juni, men jag är inte säker på att jag hade klarat provet utan stressmomenten. Det var långa och svårformulerade frågor. Jag jobbar med smådjur och många frågor handlade om häst. De har också gjort frågorna svårare, jag har sett tidigare tentor. Det känns som att de vill att vi misslyckas. Det kommer inte finnas tillräckligt med legitimerade djursjukskötare 2014, antingen får de förlänga dispensen eller så kommer många djursjukhus stå utan behörig personal. Egentligen är jag för legitimationen för det blir mer status i vårt yrke och en chans att få upp lönerna.

Malin Sandberg, Specialistdjursjukhuset i Strömsholm:
  – Jag fick fyra poäng från godkänt och de borde sänka gränsen för godkänt. Det var väldigt dåligt skött. Datorerna fungerade inte och vi skulle skriva på papper. Då fanns inte pennor till alla. Till ena delprovet fick vi 40 minuter istället för 60 och de kom in och störde hela tiden. Jag får göra omprov i juni. Jag tror att jag inte klarade tentan på grund av stressen. Frågorna kändes svårare än tidigare tentor, men det är svårt att veta för jag minns inte frågorna.

Andel godkända vid tentorna

   Antal som skrev:  Andel som godkändes
oktober 2010   7  43 procent
november 2010  30  33 procent
mars 2011  74  62 procent
oktober 2011   170  87 procent

350 personer skrev tentan i april, men SLU berättar inte hur många som är godkända förrän omtentan i juni är genomförd.