Kommunal förlorade kampen om vem som ska bli ny LO–ordförande efter Wanja Lundby–Wedin som avgår vid kongressen i slutet av maj.
För ett år sedan nominerade IF Metall Karl–Petter Thorwaldsson som ny LO–ordförande. Han är idag ombudsman åt IF Metall samt förbundsordförande för ABF.
  Kommunal föreslog för ett halvår sedan att förbundets 1:e vice ordförande Tobias Baudin skulle efterträda Wanja Lundby–Wedin.
De två förbunden har in i det sista inte velat backa från sin kandidat vilket gjort att valberedningen inte kunnat enas förrän nu.

Tobias Baudin.Tobias Baudin.

Tobias Baudin säger att han efter mycket övervägande beslutat att dra tillbaka sin kandidatur som LO–ordförande av omtanke om LO.
  – Det sista jag vill är att LO hamnar i en djup splittring inför LO–kongressen. Endast arbetsgivarna skulle tjäna på detta. Det viktigaste är inte vem som är ordförande utan att vi håller ihop, fortsätter han.

Tobias Baudin är för sin egen del lite besviken över att det inte blev han som blev valberedningens förslag till ny LO–ordförande.
  – Samtidigt ser jag fram emot uppdraget som 1:e vice ordförande. Det är ett viktigt uppdrag och jag vet att Karl–Petter och jag kan samarbeta bra, vi kompletterar varandra. Han har stor bredd med lång facklig erfarenhet och erfarenhet av politiskt ledarskap i bland annat SSU medan jag har valt den fackliga vägen, säger han.

 Karl-Petter Thorwaldsson.Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl–Petter Thorwaldsson tycker också att de två kompletterar varandra bra och att relationen mellan dem är utmärkt trots ett halvårs kamp om ordförandeposten.
  – Ingen av oss har sagt ett ont ord om den andre under denna tid. Vi har olika erfarenhet men tänker ändå ganska lika, fortsätter han.
  Det är ännu inte klart hur många personer valberedningen föreslår i LO:s ledning. Bland annat ska en avtalssekreterare utses av kongressen.
  Hittills har två män föreslagits av valberedningen. Tobias Baudin förstår att detta kan vara ett problem ur jämställdhetssynpunkt.
  – Naturligtvis ska vi eftersträva en jämställd fördelning av posterna i ledningen. Men i alla situationer kanske det inte går, säger han.