Det ska ärligt sägas att det inte är helt lätt att skriva om ämnet utan att såra någon i onödan och kanske rentav hindra någon från att söka hjälp.
Därför välkomnar jag frilansjournalisten Helena Wannbergs sakliga kartläggning av sambandet adhd och missbruk i senaste numret av tidningen Accent. Wannberg menar att det finns ett enormt behov av mer uppsökande verksamhet som kan underlätta för både föräldrar och barn att få prata om de problem som familjen tampas med, även missbruk.
  Helena har bland annat intervjuat Frid Hansen, som är psykolog vid norska Borgestadskliniken. Hon är en av de få som öppet problematiserar den ökade diagnosticeringen av adhd av barn utifrån ett missbruksperspektiv.
  ”Många av de barn som jag har mött genom åren har burit på mycket ångest, förvirring, rädsla och förtvivlan som en följd av förälderns missbruk. Deras symptom har visat sig i form av bland annat koncentrationsbrist.”

Självklart finns det barn som har genuina koncentrationssvårigheter och bör få en diagnos och i bland även medicin. Ibland med föräldrar som aldrig har druckit en droppe alkohol. Lika självklart finns det barn som både har adhd och lever i en missbruksmiljö. De måste få prata om det som oroar dem, även själva missbruket. Annars är det lätt att det bara är barnet som känner sig problematiserat.
  Risken att utveckla adhd är 2,8 gånger högre bland barn som växer upp med missbruk. Men sambanden mellan adhd och missbruk är många och inte helt okomplicerade. Flera studier visar att föräldrar till adhd-barn upplever en stor stress. Har föräldern dessutom en egen problematik i grunden ökar belastningen. Ett barns beteende kan intensifiera föräldrarnas drickande. Det kan bli en ond cirkel.

Därför måste vi hjälpa dessa barn och vuxna på rätt sätt. Bland annat genom att våga ställa frågan, rutinmässigt. Psykiatrin har en rad blinda fläckar med bristande kunskaper om missbruk. Det är på tiden att vi tar bort de där blinda fläckarna och vågar tala om alkohol – och ta bort den tabu kring ämnet som ligger som onödig, blytung filt av skam över allas axlar.

Ja

Susan Cain, författare till bästsäljaren ”The power of introverts in a World That Can’t stop Talking”, har gjort en alldeles fantastisk 19-minutersföreläsning på Ted.com om de blyga tänkarnas inneboende kraft. Ni måste se!

Nej

Stoppa genast den vansinniga grupparbetshysterin! (För att citera Susan Cain, ovan.) Alla bra idéer har kommit från människor som har fått tänka själva, i lugn och ro.