De tre olika avtalen med Almega berör 967 medlemmar inom hästsporten. Banarbetarna, ett mansdominerat område, har högre medellöner än de hästskötare som jobbar hos trav- och galopptränare och på ridskolor.
  – Det är samma procenttal i de tre avtalen och tyvärr blir ju gapet större hela tiden då, säger Tord Almlöf.

De som arbetar på trav- och galoppbanor får 660 kronor medan de som jobbar hos travtränare och galopptränare får 590. Ridlärare och annan personal hos ridhusföretag får 615 kronor mer i månaden.
  – Det är beklagligt att medellönerna är så låga på det här området, så när man får påslag i procent så blir det inte så mycket. I våra yrkanden pratade vi om 860 kronor och inte om procent.
  Lönesystemet består av tariffer, där ålder och erfarenhet avgör hur hög lägstalönen är inom varje tariff. På ridskolor tjänar ridlärare mer än hästskötare exempelvis, men grundlönen är samma och därutöver ges tillägg. Tilläggen höjs lika mycket som lönerna, alltså 2,8 procent på 13 månader, eller 2,6 procent på ett år.

Förutom lönehöjningar på 860 kronor hade Kommunal en rad yrkanden, bland annat: Jämställdhetspott, ytterligare begränsning av visstidsanställningar, regler som stärker möjligheten att jobba heltid och större tillgång till arbetskläder. Inget av dessa krav fick Kommunal igenom.
  – Det hade inneburit försämringar i allmänna anställningsvillkor eller löneutvecklingen. Med redan låga nivåer finns inget utrymme för det.
  Vad är ni nöjda med?
  – I de här lägena som har varit så har vi inte behövt göra avkall på de allmänna anställningsvillkoren. Sen att vi fick in galoppen också är en positiv del, men det är inget som direkt gagnar medlemmarna men det är mer tydligt att avtalen gäller dem nu.
  Tidigare har anställda på galoppbanor och hos galopptränare gått på hängavtal. Men nu finns de grupperna med i kollektivavtalen för travbanearbetare respektive travtränare.

De tre avtalen

Avtalen gäller från och med den 1 maj 2012 till och med den 31 maj 2013.

banarbetare vid trav- och galoppbanor
• Lönerna höjs med 660 kronor, vilket motsvarar 2,81 procent av en medellön på 23 500 kronor.
• Samtliga ersättningar och tillägg höjs med 2,81 procent.
 
hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare
• Lönerna höjs med 590 kronor, vilket motsvarar 2,81 procent av medellönen inom avtalsområdet. Medellönen inom avtalsområdet är 20 957 kronor

ridinstruktörer, ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag
• Lönerna höjs med 615 kronor per månad, vilket motsvarar 2,81 procent på medellönen inom avtalsområdet. Medellönen är 21 912 kronor.
Ersättningar och tillägg höjs med i genomsnitt 2,81 procent.

Avtalen har slutits med Almega Tjänsteföretagen.