Lennart Eriksson har nära personliga kopplingar till målet med de tre undersköterskorna. Hans mamma var en av de brukare som kvinnorna hade hand om. Hon finns också nämnd i kommunens interna utredning om undersköterskorna. Samtidigt har Lennart Eriksson företrätt kommunen i en muntlig förberedande förhandling när målen skulle upp i Arbetsdomstolen.
  – Han inledde med att säga några ord. Bland annat sa han att kommunen inte skulle anställa de tre undersköterskorna igen, säger Agneta Bern, jurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder de tre undersköterskorna.

Förhandlingarna har inte lett till någon dom. Innan processen har kommit så långt har Kumla kommun medgett talan. Det betyder att de erkänt att de tre kvinnorna blivit uppsagda på felaktiga grunder. Därför har frågan aldrig prövats av domstolen trots att ord står mot ord om vad som verkligen hänt. Alla tre undersköterskor nekar till att de varit våldsamma samtidigt som kommunen hävdar att de var det.  Efter beslutet om att medge talan skickade kommunen ut ett pressmeddelande som var underskrivet av Lennart Eriksson. I det står bland annat:
  ”Kumla kommun kommer dock aldrig att acceptera en bristfällig vård av våra äldre och ser det som mycket viktigt att vårdpersonalen vågar påtala brister och att alla följer de rutiner som finns gällande avvikelserapportering. Kommunen vill rikta ett särskilt tack till de medarbetare som hade mod att påtala bristerna på Kungsgården.”
  Hur involverad har du varit i utredningen?
  – Jag har fått det redogjort för mig av socialnämnden.
  Var det självklart att du skulle vara med i Arbetsdomstolen?
  – Jag är högst ansvarig i kommunen och tycker att jag ska ta det ansvaret. Självklart vet jag inte. Jag ville vara där och stötta vår personal. Jag var det tillsammans med socialnämndens ordförande.
  Vem eller vilka har tagit beslutet att kommunen skulle medge talan?
  – Det är vi politiker som har gjort.
  I vilket forum då? Kommunstyrelsen, något arbetsutskott eller kommunfullmäktige?
– Det var i S-gruppen.
  Men borde inte det beslutet vara förankrat i kommunledningen?
  – Det vet jag inte.
  Din mor bodde på Kungsgården och togs om hand av bland annat de här tre kvinnorna. Hon är också en av de brukare som förekommer i utredningen. Borde du inte ha anmält jäv och undvikit att uttala dig i de här frågorna?
  – Varför skulle jag göra det? Jag har inte deltagit i några utredningar och vet inte vilka de här personerna är.
  Du har ju varit med och fattat beslutet säger du, du har varit med och representerat kommunen i AD och varit kommunens ansikte utåt i media i den här frågan.
  – Jag är personalansvarig och tar mitt ansvar som det. Jag har inte suttit med i utredningarna.
  Du tycker inte att du gjort dig skyldig till jäv.
  – Absolut inte.

Så säger lagen

I kommunallagen (6 kap 24§) finns en paragraf om jäv. Det innebär bland annat att man inte ska delta i beslut som rör någon man har en relation med.