”Kommunal har sedan länge erbjudit medlemslån och kredit på banken till våra medlemmar. Det är sällan det leder till skuldfälla”
  Så svarar Anders Bergström, förbundskassör i Kommunal på mitt debattinlägg om nya kommunalkortet/MasterCard.
  Och det är precis det jag menar, varför ska man nu plötsligt ge medlemmarna möjlighet att ta nya lån och dessutom till mycket sämre villkor?
  Även om det är frivilligt ska man väl inte uppmuntra människor att göra dåliga val?

I Kommunals stadgar §2 om förbundets ändamål står det bland annat:
Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Kommunal ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv.

Då borde väl facket istället upplysa medlemmarna om hur lånemarknad och bankverksamhet fungerar och hur man ska undvika dåliga lånevillkor.
  För hur frivilligt detta erbjudande än är så finns det många människor därute som har väldigt svårt att stå emot allt som lockar i dagens konsumtionssamhälle.
  En sak till, att få ett brev med erbjudandet om uppgradering till Kommunalkortet MC var förvånande men att få ytterligare ett tio dagar senare var riktigt pinsamt …

Anja Annevik,
bussförare Göteborg