Den nya tolkningen slår fast att den som har upprepade uppdrag hos ett bemanningsföretag kan få ersättning däremellan om det rör sig om en intermittent anställning.
  Det är en behovsanställning där arbetsgivaren vid behov kallar den anställde som däremellan är fri att söka annat arbete och som också kan tacka nej till uppdrag från bemanningsföretaget.

Tidigare har IAF, den statliga myndighet som övervakar att a–kassorna betalar ut ersättning enligt de regler som regering och riksdag bestämt, haft en annan uppfattning.
  IAF har hävdat att a–kassersättning inte får vara en permitteringslön som hjälper bemanningsföretag att komma undan kostnader när de inte kan hyra ut sin personal.
  Nu menar IAF att rätten till ersättning kan vara möjlig om det står klart att den som hyrs ut av ett bemanningsföretag mellan uppdragen står till arbetsmarknadens förfogande och då kan söka andra arbeten.

Kammarrättens dom bygger på IAF:s omsvängning av hur reglerna ska tolkas.
  Domen gäller ett överklagande från Unionens a–kassa och handlar om en person som genom ett bemanningsföretag fick ett jobb vissa dagar i veckan som lärare vid Folkuniversitetet.
  Resten av tiden menade han att han var deltidsarbetslös. Det höll inte a–kassan med om med hänvisning till hur reglerna ska tolkas.
  Efter en tid blev den här personen direkt anställd, med samma sysselsättningsgrad, direkt av Folkuniversitetet. Då först hade han enligt Unionens a–kassa rätt att deltidsstämpla.
  Han överklagade a–kassans beslut om att han inte skulle ha rätt att deltidsstämpla under den tid han hade ett ramavtal med bemanningsföretaget. Nu har han fått rätt i både förvaltningsrätten och kammarätten med stöd av IAF:s ändrade tolkning.