Kommunal krävde i årets avtalsrörelse att alla ska omfattas av löneökningar. Men i förhandlingarna om ett nytt BEA-avtal, som bland annat omfattar OSA-anställda, blev resultaten av fackets yrkanden noll. Alla frågor om lön läggs i en arbetsgrupp.
  Så ni fick inte igenom ett enda yrkande när det gäller dem som går på BEA-avtalet?
  – Nej, det som blev var att en arbetsgrupp ska titta på lönesättningen och bland annat ta reda på varför fler inte har månadslön till exempel, säger Kommunals ombudsman Joakim Oscarsson.

De cirka 1 000 personer, som varit fast anställda på OSA i minst ett år, följer det vanliga kommun- och landstingsavtalet automatiskt. De får alltså i genomsnitt 650 kronor mer i månaden (räknat på heltid), men utan individgaranti. Det innebär att vissa kan få mindre än 650 kronor och andra kan få mer än 650 kronor. Övriga ersättningar, som ob och jour till exempel höjs för dessa med 2,6 procent från och med i höst.
  Men BEA-avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, berör många fler. Totalt omfattas ungefär 7 000 av avtalet varav hälften är Kommunals medlemmar.
  Cirka 3 500 har Offentligt skyddat arbete, OSA. Övriga har andra arbetsmarknadspolitiska insatser, som instegsjobb, trygghetsanställning med mera.

De minst 2 500 medlemmar som inte är tillsvidareanställda behöver inte bli utan lönerevision. Det avgörs i lokala förhandlingar om var och en av dessa individer och utan någon pott och de ramar som ett centralt avtal ger.
  Kommunal hade också krävt ett införande av lägstalöner, som inte finns över huvud taget på det här avtalet. Likaså att månadslön ska vara huvudregel. 70 procent av de OSA-anställda har i dag månadslön, enligt Kommunal.
  Ett annat yrkande var samma antal semesterdagar som övriga kommun- och landstingsanställda.
  Varför gick inte SKL med på några förändringar?
  – Det är alltid så att det är många yrkanden och bud som inte går igenom. Vi har kommit överens om ett partsgemensamt arbete under hösten, säger SKL:s förhandlare Phia Moberg.

Arbetsgruppen ska se över löneläget och lönesättningen lokalt. Enligt Kommunals Joakim Oscarsson har löneutvecklingen från 2010 och framåt varit på ungefär samma nivå som övriga kommun- och landstingsanställda.
  – När vi har tittat på lönerna så ser vi att de har fått ungefär samma löneutveckling.
  Förutom arbetsgruppen kom parterna överens om att stryka texten i avtalet som handlar om lärlingar på individuella gymnasieprogram. Den formen har försvunnit i och med den nya skollagen. Men det finns en skrivning som gör att om det ändå skulle vara aktuellt kan avtalet tillämpas.

BEA-avtalet

• BEA står för Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
• Cirka 7 000 personer finns på avtalsområdet, vara hälften har OSA, Offentligt skyddat arbete.
• Cirka 3 500 på BEA-avtalet är medlemmar i Kommunal.