Ännu ett krigsärr

och 1000 nätter av

tystnad och tomhet.