Att vara sårbar och känslig är både en gåva och ibland ett hinder i livet.  Den som reagerar snabbt och starkt på andras bemötande, på  sinnesintryck eller högt tempo känner sig gärna fel i vårt samhälle där det robusta och energiska belönas. Sensitiva har ofta höga egenkrav och låg självkänsla.

Författaren, präst och psykoterapeut, räknar själv in sig i de känsliga själarnas släkte, Hon guidar, insiktsfullt läsaren med kloka råd om hur man tar tillvara sina resurser, utan att göra våld på sin personlighet.