När motsvarande undersökning gjordes 2010 svarade 23 procent att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. En möjlig orsak till den kraftiga uppgången är den senaste tidens vårdskandaler inom den privata äldreomsorgen.

Även när det gäller vårdföretagens vinster har attityderna förändrats sedan 2010. I den nya undersökningen svara åtta av tio tillfrågade att vinster ska återinvesteras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. 2010 var andelen 67 procent.
  – Svenska folket ger ett tydligt besked om att vård och omsorg inte ska vara kassakor för privata investerare. Andra värden än vinstmaximering måste styra i vården, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna, i ett pressmeddelande.

Famna är en branschorganisation för företag som driver vård och omsorg utan vinstsyfte. Organisationen har låtit fråga 1 000 svenskar om deras attityder till vården och omsorgen.