Två vithåriga äldre herrar
konverserar stillsamt
om livskryss och
hängande skor
i el-lednings trådar…
Livet hängande på
ettans fas och
där spelar stortrappen
i all sin glans.

Mysigt mummel
sprider närvaro och
skratt möter ögon
i samförstånd.