Varför finns det så många reseförsäkringar?
  – Det hänger ihop med att folk reser på så olika sätt. Om jag ska göra en lite dyrare resa så är antagligen inte hemförsäkringens skydd tillräckligt, och sen beror det på hur mycket grejer man ska ha med sig,

Det finns ju grovt sett fyra olika sätt att försäkra sig vid en resa: hemförsäkring, hemförsäkring + tilläggsförsäkring, separat reseförsäkring och bankkortsförsäkring. Om jag bara ska välja ett sätt, vilket är bäst?
  – Det går inte att säga generellt. Bankkortet till exempel är mest ett avbeställningsskydd även om det finns vissa förseningsmoment som man kan få ersättning för. Men det ger inte alls samma skydd vid sjukdom till exempel. Hemförsäkringen är fullt tillräcklig om man ska åka 14 dagar till Kanarieöarna. Om jag ska göra en lite dyrare resa är det värt att fundera på en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, då får jag dessutom avbeställningsskydd. Om du ska vara borta mer än 45 dagar så behövs en särskild reseförsäkring. Oavsett, så är det viktigt att ha en försäkring för hela den tid man är borta. Väl utomlands så är det väldigt svårt att förlänga sin reseförsäkring.

 Gunnar Olsson, Konsumenternas försäkrinsbyrå.Gunnar Olsson.

Vad är det dyraste/billigaste sättet att försäkra sig på?
  – Hemförsäkringen är ju som den är, en tilläggsförsäkring kostar kanske 300-400 kronor. Separata reseförsäkringar för ett halvår kan kosta allt mellan 2 000 upp till 10 000 kronor.

Många som reser kan ju vara försäkrade på mer än ett sätt. Finns det någon vits med att vara dubbelförsäkrad?
  – Egentligen inte. Det kan finnas vissa schablonersättningar som man kan få två gånger. Olycksfallsförsäkring som ofta är kopplad till reseförsäkringen kan ge ersättning flera gånger.

Om man vill studera de olika alternativen mer i detalj, vilket försäkringsvillkor ska man titta på mest noggrant?
  – Jag skulle först titta på ersättningen om man bli sjuk. Akutsjukvård är ofta dyrt, ett ambulansflyg hem från Thailand kostar 800 000 kronor. Sen kanske jag skulle titta på vad som händer om jag missar ett flyg och får en massa extra kostnader.

Nyttiga länkar 

• För att jämföra hemförsäkringarnas reseskydd samt tilläggsförsäkringar och separata reseförsäkringar:
www.bankforsakring.konsumenternas.se
• För mer information om reseskyddet i Folksams hemförsäkring samt den tilläggsförsäkring man kan köpa:
www.folksam.se
• För information om reseskyddet i Kommunalkortet Mastercard:
www.kommunal.se