Just nu….för några
sekunder sedan
hörde jag Dupontlärkan…
Solen håller på att
gå upp…
och där står vi
24 väntande svenskar
alldeles tysta och stilla
och bara lyssnar….
Ett svagt prassel från
våra kläder stör
den nästan sakrala
stillheten vid
dagens första andetag…