Som Kommunalarbetaren tidigare skrivit sa ett enigt arbetsmarknadsutskott nej till EU–kommissionens förslag om en Monti ll–förordning.
  Denna förordning är tänkt att reglera strejkrätten i medlemsländerna. Förslaget innebär bland annat att en domstol ska pröva om fackets stridsåtgärd är rimlig och inte i onödan hindrar kapitalets frihet att fritt röra sig över gränserna.

Enligt EU–rätten ska inte strejkrätten regleras på EU–nivå. Enligt det som kallas subsidiaritetsprincipen är strejkrätten en fråga för medlemsländerna att avgöra.
  Men EU–fördragets artikel 352, flexibilitetsklausulen, gör det möjligt att ändå besluta i frågor som inte omfattas av EU–rätten. Denna artikel får användas om det visar sig nödvändigt för att nå något av de mål som avses i fördraget. Men då krävs att alla medlemsländer är eniga om detta.
  Arbetsmarknadsutskottet tycker inte att det finns skäl att ge EU rätten att reglera strejkrätten i medlemsländerna.
  Utskottet tycker inte heller att EU–kommissionens förslag lyckas med att slå fast tydliga principer för när strejkrätten ska kunna tillåtas.

Riksdagen ska den 10 maj rösta om arbetsmarknadsutskottets utlåtande. Det troliga är att riksdagen då stöder vad ett enigt utskott beslutat.
  Regeringen väntas följa riksdagens uppfattning. Därmed faller i praktiken förslaget till Monti ll–förordning eftersom det inte går att få ett enhälligt stöd för den bland EU:s medlemsländer.
  Även i Danmark, Tyskland, Österrike och Storbritannien diskuteras möjligheten att i parlamenten säga nej till Monti ll.