I dag domineras de privata marknaderna i välfärden av vårdföretag ägda av riskkapitalbolag. Tankesmedjan Sektor 3 vill öppna upp för fler stiftelser och ideella organisationer utan vinstsyfte.

I den nya boken Välfärd bortom staten och kapitalet presenteras en rad förslag på politiska åtgärder:
  • Ideella aktörer saknar ofta de ekonomiska muskler som krävs för att kunna etablera en verksamhet. För att råda bot på det föreslås riktade statliga investeringsfonder och en utökad avdragsrätt på gåvor till ideella utförare.
  • Regelverket bör anpassas så att kommunerna får större möjligheter att ta hänsyn till sociala kriterier vid upphandlingar.
  • Politikerna bör detaljstyra mindre och ge ideella aktörer större möjlighet till nytänkande.
  • Regeringen bör utreda om det behövs en speciell bolagsordning för aktörer utan vinstsyfte.
  • Kvalitetsmåtten som används i dag fokuserar ofta på det som är enkelt att mäta och missgynnar ideella organisationer. Sektor 3 vill se bredare mått som fokuserar mer på sociala resultat än på kronor och ören.

Författaren till boken är forskarna Andreas Linderyd och Johanna Rickne samt Anna Ardin, ansvarig för välfärdsfrågor på Sektor 3.