I förra avtalet fanns en individgaranti på 150 kronor. Men i det nya avtalet finns ingen garanterad löneökning. Däremot en skrivning om vilka åtgärder som ska vidtas för att stärka den som inte får höjd lön eller dålig löneutveckling.
  – Vi har inte hört att detta skulle vara ett problem, säger Joakim Oscarsson, ombudsman Kommunal. 

Lägstalönerna för arbetstagare fyllda 19 år höjs med 680 kr. Då lönen innan höjningen var 15 275 kr blir ökningen 4,45 procent. Den nya lägstlönen för 19-åringar blir 15 955 kronor i månaden. Lägst lön för arbetstagare som fyllt 20 år höjdes också med 680 kronor, från en lön innan höjningen på 18 715 kr till 19 395 kronor. En höjning med 3,63 procent.

Under 2010 var fastighetsskötarnas medellön 22 700 kronor, det innebär att Kommunal inte drivit jämställdhetspotter i förhandlingarna.
Däremot krävde Kommunal att utryckningsersättningen skulle höjas till två procent av lägsta lönen vid helger och tre procent vid storhelger. Men så blev det inte, den ligger kvar på en procent av lägsta lönen.
  Facket hade också krävt rätt till ledighet utan löneavdrag i minst åtta timmar vid nästa veckovila. Detta efter beredskap sju dagar i följd. Även det kravet fick nej. Som tidigare gäller fyra timmar.
  Det blev inte heller någon gräns för hur länge man kan vara visstidsanställd.
  – Det inget problem, det är snarare brist på fastighetsskötare, säger Joakim Oscarsson.
  Men en arbetsgrupp ska titta vidare på frågan.

Kommunal ville också att båda föräldrarna skulle få rätt att besöka mödravårdscentral på arbetstid. Även på den punkten blev det nej. Däremot blir det lättare att ta ut föräldralönen. Tidigare kunde man bara göra det vid två tillfällen. Nu kan man göra det vid obegränsat antal tillfällen fram till dess att barnet är 36 månader. Detta gäller även de som har äldre barn, men inte tagit ut föräldralön. Men bara under det kommande året.
  Facket hade också krävt meddelarfrihet. Nu slår fack och arbetsgivare fast att anställda i kommunala bolag omfattas av den grundlagsskyddade meddelarfriheten.
  Avtalet är på 13 månader från 1 april 2012 och gäller nära 1 200 kommunalare. Kommunals förbudsstyrelse har ännu inte godkänt avtalet.