SVAR: Som fast anställd i en kommun har de flesta arbetstagare en placering på en arbetsplats. Men du kan även vara placerad i en pool, vilket innebär att du får hoppa runt till olika arbetsplatser beroende på var de har behov av personal. Om du och andra av dina  fast anställda arbetskamrater har en poolplacering eller ingen fast placering, behöver inte arbetsgivaren placera er utifrån önskemål eller längst anställningstid.
  Så länge arbetsgivaren inte placerar dig på oskäliga arbetsplatser bör du inte tacka nej, eftersom du då kan riskera ditt arbete. Men otrygghet och ständig ovisshet innebär en dålig arbetsmiljö för dig och eventuellt dina arbetskamrater. Kontakta därför Kommunal lokalt som hjälper dig se om det finns en annan lösning.