Kommunal krävde bättre villkor för visstidsanställda. Ett av kraven var en maxgräns för tillfälliga jobb på två år. Resultat blev tre år. De andra kraven fick nej (läs mer här). Vad tänker du om detta?

Cecilia Sandberg, visstidsanställd, Skellefteå, (tidigare intervjuad här):
  – Det är bra att det går fortare. Då slipper du den olidliga väntan på jobb. Men två år hade varit bättre än tre. Tre år är en lång tid om man har barn, får man lite jobb vissa månader går det inte ihop alls. Jag tycker att den som ligger högst i LAS alltid ska kontaktas först. En minimigräns för vick vore jättebra, ibland har jag fått en timme. Då kostar det mer att gå dit. Föräldralön hade jag inte tackat nej till heller.

Kommunal krävde arbetskläder i avtalet, fick inte igenom det, men en arbetsgrupp med både facket och arbetsgivare ska inventera behoven. Vad tänker du om detta?

Bobo Karlsson, barnskötare från Emmaboda, (tidigare intervjuad här):
  – Jag tycker det var jättesynd att vi inte fick med arbetskläder. En arbetsgrupp för det, behövs det, när vi vill ha arbetskläder allihop? Det borde inte finnas något att inventera, det ni skrev i KA, det är ju så det ser ut, vi vill ha arbetskläder. Genom att tillsätta en grupp så skjuter man beslut på framtiden.

En arbetsgrupp ska se över delade turer, vad tycker du om det?

Paulina Ghanbari, undersköterska, Karlstad, (tidigare intervjuad här):
  – Ja, vad ska jag säga? Vi vill ha bort de här delade turerna, vi har klagat på dem länge.Delade turer är ett sätt för arbetsgivarna att spara pengar. Men vi kände nog på oss att det inte skulle bli så mycket mer än så här.