Trähuset är en del av mångas sommardrömmar. Och här får vi ett otal bevis på snickarglädje för torp och lyxhus, lusthus och grosshandlarvillor. 

Inspirationsbok för ögat, men även en handbok med tips  för den som inte har tummen mitt i handen. Och kanske ett stöd för den som har det, men som vill ha något att presentera för hantverkaren.  Jag ligger inte i den absoluta målgruppen, men hobbysnickaren finner sitt lystmäte.