SVAR: Frågan om du är skyldig att återbetala det du fått för mycket beror på om du var i god tro när du tog emot lönen. Om du var det är du inte skyldig att betala tillbaka.
  Bedömningen av detta sker utifrån vad arbetstagaren borde ha förstått.  Enligt Arbetsdomstolen har det betydelse om den felaktiga löneutbetalningen inneburit en ökning av nettolönen som var så stor,  att det funnits anledning för arbetstagaren att närmare kontrollera sitt lönebesked. Det har också betydelse om lönebeskedet varit svårt att begripa. Om arbetstagaren borde förstått att utbetalningen var fel har hon eller han inte varit i god tro.
  Det kan bli svårt att hävda god tro om den nettolön du fått från kommunen vida översteg vad du hade rätt till. Men även om kommunen kan kräva tillbaka lönen, är det inte självklart att den kan kvitta i din lön när du börjar arbeta igen. Enligt lagen om arbetsgiv­ares kvittningsrätt gäller att du måste lämna ditt samtycke till kvittning och att arbetsgivaren först måste få ett utlåtande från kronofogdemyndigheten hur mycket av din lön du har rätt att behålla. I kollektivavtal kan finnas regler om kvittning och det lokala facket kan ge dig närmare information om eventuella kollektivavtalsregler.