Sedan Yrkeshögskolorna (YH) startade 2008 har antalet sökande ökat med 44 procent samtidigt som antalet utbildningsplatser endast ökat med 11 procent. Det innebär att de flesta som söker in till YH-utbildningar inte kommer in. På vårdutbildningarna får endast var femte sökande en plats. Det visar siffror från YH-myndigheten som presenterade vid en presskonferens idag (torsdag).

 Pia Enochsson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.Pia Enochsson.
Foto: Catharina Biesert

Det finns många yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor och annan vårdpersonal. Av de som läser vårdutbildningar har nio av tio ett jobb ett år efter utbildningen. Av vårdeleverna säger ungefär hälften att deras arbete helt överrensstämmer med vad de lärt sig på utbildningen.
  Enligt Pia Enochsson får myndigheten säga nej till många utbildningar som håller måttet på grund av pengabrist.
  – Vi håller tummarna för att regeringen ska skjuta till mer pengar i höstens budget, säger Pia Enochssson.

Yrkeshögskolan (YH)

Myndigheten för yrkeshögskolan bildades 2008. Utbildningar ska vara utformat efter arbetsmarknadens behov och praktik ska ingå. Utbildningarna är vanligtvis två års heltidsstudier, men finns på halvtid och distans. Det finns program inom bland annat äldrevård, psykiatri, djurskötsel, trädgård och fritid.