– Jag är förvånad över förslaget, jag förstår inte hur det passar in i helhetsbilden, säger LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren.
  De ekonomiska prognoserna duggar tätt. Regeringens vårbudget lades fram för två veckor sedan, tätt följt av oppositionens skuggbudgetar. När LO på torsdagen presenterade sina utsikter för den ekonomiska utvecklingen delade de till viss del regeringens syn. De tror på en BNP-tillväxt på 0,4 procent och en arbetslöshet strax under 8 procent.
  Men till skillnad från regeringen vill de se mer stimulans för att få fart på Sveriges ekonomi.  De vill att riksbanken håller reporäntan på en låg nivå, så att till exempel bostadslånen inte blir dyrare. På så sätt hoppas man att hushållen ska konsumera mer och på så sätt stimuleras ekonomin.

LO vill också att regeringen ska höja a-kassan och statsbidragen till kommunerna. Framförallt bör de statliga bidragen hålla en stabil nivå så att kommuner och landsting kan planera sin verksamhet bättre. Organisationen delar inte regeringens bild av att kommunsektorn kommer att klara sig bra utan höjda statsbidrag.
  – Vi ser att kommunerna klarar sig för att de stramar åt och drar ned, säger Lars Ernsäter, också LO-ekonom.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är viktiga och i likhet med Socialdemokraterna vill de se en satsning på att fler unga ska ha gymnasiekompetens. Enligt LO är det avgörande för att minska ungdomsarbetslösheten.
  – Det är högre arbetslöshet bland dem med lägre utbildning. Det är allvarligt att så många inte fullföljt gymnasiet, under 2011 utgjorde de 27 procent av 20-åringarna. Vi vill se en bättre gymnasieskola och också möjligheter att komplettera utbildningen, säger Anna-Kirsti Löfgren.

Men Socialdemokraternas förslag om en skattelättnad för dem som får försörjningsstöd, eller socialbidrag, går inte hem hos LO. Förslaget, som också regeringen utreder, skulle enligt LO innebära att man undergräver legitimiteten för skattesystemet. De som tjänar lite och betalar skatt, ska inte behöva betala skatt för en person som inte arbetar, menar LO.
  – Jag tycker det är konstigt att de lägger fram ett sådant förslag, säger Anna-Kirsti Löfgren.