SVAR: När någon är så sjuk att det finns påtagligt hot mot dennes liv har anhöriga, i detta fall du,  rätt att ansöka om så kallad närståendepenning. Den kan du få om du avstår från att arbeta och i stället vårdar din mamma. Vård kan även innebära att vara nära den sjuke och ge stöd, så  Försäkringskassan ifrågasätter sällan en ansökan utifrån de förutsättningar du beskriver. Ersättningen motsvarar vad du får i sjukpenning och kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. Du har också en laglig rätt till ledighet från arbetet under tiden du uppbär närståendepenning. Dock kan bara en närstående person åt gången få ersättningen. Är ni flera som vill vara hos din mamma samtidigt kan endast en ansöka om och få den.
  Självklart går det också att vara sjukskriven och ansöka om sjukpenning under denna period. Men då är det ditt hälsotillstånd som avgör om du har rätt till sjukpenning. Om du till exempel är kraftigt nedstämd på grund av din mammas sjukdom kan detta i sig bedömas vara ett sjukdomstillstånd. Om din mamma går bort kan du inte längre få närståendepenning, utan då gäller reglerna för rätt till sjukpenning. Avgörande är då ditt eget hälsotillstånd.