SVAR: Om du arbetar 28 timmar per vecka och arbetade heltid innan du blev arbetslös, kan du som högst få en och en halv dag med ersättning per vecka. Då dras också en och en halv deltidsdag.