SVAR: I det centrala avtalet framgår att semesterledighet om möjligt ska förläggas så att semester börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag. Ni som arbetar schema får inte färre semesterdagar än de som arbetar måndag–fredag. Den sammanhängande ledigheten kan dock bli kortare.